U bent hier: Home / Nieuws / Fire resilience of residential buildings in CLT

Fire resilience of residential buildings in CLT

Master research of Andrés Berdugo Calderon about fire resilience of residential buildings in Cross Laminated Timber, published in February 2022. A nice coöperation of Politecnico Torino, Eindhoven University of Technology and the Peutz Fire Lab. This research was followed by a lot more experiments with CLT, in search for the self extinguishing effect of CLT.


In zijn afstudeerrapport legt Andrés uit dat CLT (kruislaaghout) scheidingsconstructies in de woningbouw prima brandwerend te maken zijn volgens een publiekrechtelijke eis, uitgedrukt in minuten standaardbrand, maar dat fire resilience verder gaat dan dat. De brand stopt namelijk niet na de minuteneis standaard brand. Om inzicht te krijgen in het zelfdovend effect van CLT, ten gevolge van de koollaag die zich aan de oppervlakte vormt, rekening houdend met het effect van het loslaten van de eerste lamel, is een aantal brandproeven aan CLT samples verricht in het Peutz Brandlab. Vervolgens zijn die resultaten gebruikt in brandsimulaties van een klein CLT compartiment. Het zelfdovend effect is zeker aanwezig, maar zonder brandweeringrijpen is de kans op een afbrandscenario aanzienlijk groter dan bij steenachtige gebouwen.

Zie de filmpjes van het effect van het loslaten van de eerste lamel:

CLT with PU glue: lamella falls off

CLT with ME glue: lamella falls off

Download de master thesis van Andrés Berdugo:

Fire resilience of CLT in residential buildings

Toelichting op de CLT onderzoeken tijdens Fire Sprinkler International in RAI Amsterdam (EFSN): 31 Mei 2023, en tijdens Fire Safety & Science Congress (NIPV): 8 juni 2023. Download de presentatie op FSI 2023:

Sprinkler as boundary condition for exposed CLT