U bent hier: Home / Nieuws / Fire resilience of residential buildings in CLT

Fire resilience of residential buildings in CLT

Master research of Andrés Berdugo Calderon about fire resilience of residential buildings in CLT published in February 2022. A nice coöperation of Politecnico Torino, Eindhoven University of Technology and the Peutz Fire Lab.

In zijn afstudeerrapport legt Andrés uit dat CLT (kruislaaghout) scheidingsconstructies in de woningbouw prima brandwerend te maken zijn volgens een publiekrechtelijke eis, uitgedrukt in minuten standaardbrand, maar dat fire resilience verder gaat dan dat. De brand stopt namelijk niet na de minuteneis standaard brand. Om inzicht te krijgen in het zelfdovend effect van CLT, ten gevolge van de koollaag die zich aan de oppervlakte vormt, rekening houdend met het effect van het loslaten van de eerste lamel, is een aantal brandproeven aan CLT samples verricht in het Peutz Brandlab. Vervolgens zijn die resultaten gebruikt in brandsimulaties van een klein CLT compartiment. Het zelfdovend effect is zeker aanwezig, maar zonder brandweeringrijpen is de kans op een afbrandscenario aanzienlijk groter dan bij steenachtige gebouwen.

Zie de filmpjes van het effect van het loslaten van de eerste lamel:

CLT with PU glue: lamella falls off

CLT with ME glue: lamella falls off

Download de master thesis:

Fire resilience of CLT in residential buildings