U bent hier: Home / Courses FSE

Courses FSE

Hieronder informatie over de lessen Fire Safety Engineering en het bijhorende materiaal. Ook een overzicht van afstudeeronderwerpen is bijgevoegd.
Bestand Lesboek ‘Brandveiligheid van gebouwen’
Integrale brandveiligheid voor het realiseren van veiligheidsdoelen Gratis te downloaden voor eigen gebruik. Copyright 2013 by Saxion University of applied Sciences Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur .
Bestand PDF document Hot Topics FSE master
Mastercourse FSE: passive and active fire safety (7LY4M0)
Mastercourse FSE, Eindhoven University of Technology, Dept. Built Environment. This mastercourse gives insight in how to perform a probabilistic assessment on public objectives, based on a framework of risk subsystems. It also provides an introduction in natural fires and project specific boundary conditions.
PHBO Fire Safety Engineering
PHBO opleiding Fire Safety Engineering van de Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica (SKB) in samenwerking met Instituut Fysieke Veiligheid (IFV / Brandweeracademie) - Cursuscoördinator: Ruud van Herpen (TU/e)