U bent hier: Home / Deelnemers / VVBA

VVBA

De vereniging van brandveiligheidadviseurs VVBA is opgericht in 2002 met als doel een norm te stellen voor de eigen verantwoordelijkheid die brandveiligheidadviseurs moeten nemen. Immers, brandveiligheidadvisering draait niet alleen om de goedkeuring van toetsende instanties. Brandveiligheidsadviezen dienen te leiden tot daadwerkelijke veiligheid. Noem de VVBA dus maar het ‘brandveiligheidsgeweten’ van de adviesbureaus.


Voor standaard advieswerkzaamheden, zoals interpretatie brandveiligheidsregelgeving, dimensionering van Rook- en Warmte-Afvoer installaties (RWA volgens NEN 6093), brandoverslagberekeningen (WBO volgens NEN 6068), model beheersbaarheid van brand (grote brandcompartimenten) en sprinklerbeveiligingsconcept heeft de VVBA technische richtlijnen opgesteld. Dat verhoogt de eenduidigheid en kwaliteit van het advieswerk.

De vereniging biedt daarnaast een overlegplatform voor haar leden als het gaat om advisering buiten de standaard werkzaamheden en ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en fire safety engineering. Via dit overlegplatform kan ook invloed worden uitgeoefend op nieuwe ontwikkelingen; de VVBA is als branchevereniging in diverse commissies en werkgroepen vertegenwoordigd.
De VVBA maakt zich met name sterk voor een afstemming tussen brandveiligheidsregelgeving en Fire Safety Engineering. Deze afstemming is noodzakelijk om Fire Safety Engineering te kunnen toepassen in projectspecifieke (maatwerk)oplossingen. Dit leidt momenteel vaak tot knelpunten omdat de brandveiligheidsregelgeving onvoldoende handvatten biedt om maatkwerkoplossingen met Fire Safety Engineering te kunnen toetsen.
Ten slotte maakt de VVBA zich sterk voor informatie-uitwisseling naar toetsende en adviserende partijen op het gebied van brandveiligheid. De jaarlijks terugkerende VVBA lezingenmiddag is hiervan een voorbeeld. Maar er wordt ook ondersteuning gegeven aan de post-HBO opleidingen Fire Safety Engineering (Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica en Hogeschool Windesheim Zwolle), de HBO-opleiding Fire Safety Engineering BSc (Hanzehogeschool Groningen) en (gast)colleges in het bouwkunde onderwijs op diverse hogescholen en universiteiten.
Lees op de website wie de leden van de VVBA zijn.
Logo VVBA


Website

www.vvba.nl