U bent hier: Home / Deelnemers

Deelnemers

De deelnemers aan de stichting zijn zowel branche-organisaties als individuele bedrijven. Door hun deelname onderschrijven zij het belang van kennisontwikkeling FSE en de verankering daarvan in het bachelor en master-onderwijs. Via de Raad van Toezicht zijn zij inhoudelijk betrokken bij alle activiteiten en beslissingen van de stichting.

Acuro

Brandveiligheidsadvies Is mijn huisvesting of ontwerp brandveilig en voldoet het aan de geldende voorschriften? Het antwoord op deze vraag is vaak niet meteen te geven. Een wereld van wet- en regelgeving openbaart zich. Wij adviseren onze opdrachtgevers doeltreffend, voor zowel bestaande als nieuwe huisvesting.


Onze werkwijze en benadering van het brandveiligheidsvraagstuk leidt tot de best passende oplossing die voldoet aan de regels en bovendien een brandveilige situatie oplevert, passend bij de wensen van onze opdrachtgevers. Hierbij kijken wij ook samen met hen naar aspecten als het beperken van materiële schade en borgen van bedrijfscontinuïteit. Oftewel; wij zorgen voor slimme en verantwoorde brandveiligheidsoplossingen!

Acuro

Website

 

AERTES - Fire Safety & Security

AERTES - Fire Safety & Security biedt algemene en beroepsopleidingen op het vlak van brandveiligheid aan. Moderne opleidingen richten zich op het ontwikkelen van vaardigheden en niet zo zeer op de overdracht van kennis. Alle opleidingen zijn omgevormd om aan deze behoefte te kunnen voldoen.


In Zaltbommel en Harderwijk hebben wij onze opleidingsfaciliteiten, maar de opleidingen kunnen vaak ook incompany gegeven worden. De docenten zijn allemaal nog als specialist in hun vakgebied actief en brengen 'de praktijk' naar het leslokaal. Door de modulaire opbouw van onze opleidingen zijn we snel in staat om in te spelen op een specifieke vraag door modules uit te wisselen. Voor meer informatie over de opleidingen en mogelijkheden kunt u terecht op onze website.

Website
www.aertes.com

Bouwen met staal

Bouwen met Staal is actief in promotie, advies en voorlichting, kennisoverdracht en onderzoek voor het gebruik van staal in de bouw. De activiteiten zijn voornamelijk toegesneden op de toepassingsgebieden industriebouw, utiliteitsbouw, woningbouw en infrastructuur.


De activiteiten zijn voornamelijk toegesneden op de toepassingsgebieden industriebouw, utiliteitsbouw, woningbouw en infrastructuur. Tot de activiteiten behoren:

  • opleidingen tot constructeur, constructief tekenaar en staaltekenaar
  • cursussen en seminars over toepassingsaspecten als detaillering, bouwfysica, brandveiligheid en regelgeving
  • tools voor het ontwerpen, dimensioneren en detailleren van staalconstructies
  • publicaties (boeken, rapporten, brochures, digitale producties) voor praktijk en onderwijs
  • tweemaandelijks vakblad Bouwen met Staal
  • tweejaarlijkse Nationale Staalprijs
  • jaarlijkse Nationale Staalbouwdag


Bouwen met Staal biedt tevens een vereniging voor alle belanghebbenden en belangstellenden voor staal in de bouw.

De vereniging telt zo'n 2.500 persoonlijke en bedrijfsleden en een 20-tal Gold Members. Voor de leden werkt de vereniging als podium voor het delen van nieuwe beroepskennis en -ervaring. Voor deze uitwisseling organiseert de vereniging onder meer:

  • avondsessies bij lid-bedrijven
  • symposium Voor en door staalconstructeurs
  • StudentenSTAALprijs, de jaarlijkse prijs voor afstudeerwerk met staal aan technische universiteiten en hogescholen

Website:

http://www.bouwenmetstaal.nl

http://www.brandveiligmetstaal.nl

Federatie Veilig Nederland

Federatie Veilig Nederland Ondernemersvereniging Federatie Veilig Nederland is de belangenbehartiger voor de technische (brand)veiligheid in Nederland.


De vereniging Federatie Veilig Nederland is een professionele ondernemersvereniging met circa 150 leden, alle gespecialiseerde bedrijven met oplossingen voor vele brandveiligheids- en beveiligingsvraagstukken. De vereniging behartigt de algemene, economische, commerciële en strategische belangen van haar leden.

Investeren in onderwijs en opleidingen is een speerpunt van de ondernemingsvereniging. De sectie Verenigde Sprinkler Industrie (VSI) stimuleert in het bijzonder de opleidingen Fire Safety Engineering, zodat studenten kennis ontwikkelen op het gebied van actieve blussystemen.

Federatie Veilig Nederland staat voor kwaliteitsbedrijven, duidelijke taal, een sterke organisatie en meerwaarde voor haar leden. Deskundige ondersteuning, dienstverlening en belangenbehartiging staan hoog in het vaandel.

Website:

https://federatieveilignederland.nl/

 

NVPU

De Nederlandse Vereniging van Polyurethaan hardschuim-fabrikanten (NVPU), streeft naar een gezond en evenwichtig ondernemingsklimaat in Nederland en Europa voor haar leden die actief zijn in de productie en verwerking van polyurethaan (PUR) en polyisocyanuraat (PIR) hardschuim dat wordt toegepast als thermische isolatie in de bouw.


De NVPU heeft als doel de belangen van haar leden te behartigen. Hoe divers en verschillend de leden ook zijn, de NVPU beoogt een gezamenlijke visie over relevante vraagstukken te formuleren om zo daadkrachtig de branche te vertegenwoordigen. Zo streeft de NVPU naar een technische, economische en juridische omgeving, waarin een gezonde bedrijfsvoering voor al haar leden mogelijk wordt gemaakt.

De NVPU richt zich daarbij op het:
1. Monitoren van relevante ontwikkelingen binnen de sector.
2. Informeren van de leden over deze ontwikkelingen.
3. Bieden van een platform voor overleg met de leden.
4. Binden van de leden.
5. Uitdragen van het verenigingsstandpunt in brede zin.
6. Informeren van beleidsmakers en -bepalers.

Website

www.nvpu.nl

 

Rockwool

ROCKWOOL® is internationaal marktleider op het gebied van steenwol isolatie. ROCKWOOL steenwol isolatie is brandveilig, beschermt gebouwen tegen warmteverlies en zorgt voor vermindering van energieverbruik en CO2-emissie.


Bovendien draagt ROCKWOOL steenwol isolatie bij aan de duurzame en levenslange verbetering van de totale gebouwefficiëntie door het verhogen van de brandveiligheid en het akoestisch comfort.

ROCKWOOL maakt deel uit van de ROCKWOOL Group: een betrouwbare partner bij het creëren van efficiënte en esthetische oplossingen die gebouwen beschermen tegen het milieu en het milieu tegen de impact van gebouwen. De ROCKWOOL Group levert wereldwijd producten en services die het mogelijk maken esthetisch verantwoorde gebouwen te creëren die zorgen voor comfortabele woon-, werk- en leefomstandigheden.

Website

Stybenex

De vereniging Stybenex behartigt de belangen van de Nederlandse EPS producenten en hun producten. Stybenex bestaat uit 5 leden die samen ca. 95% van de Nederlandse markt voor EPS-bouw- en verpakkingsproducten vertegenwoordigen.


EPS is een van de meest veelzijdige producten in de bouw. Het kent een levensduur van meer dan 75 jaar waarbij de thermische en mechanische eigenschappen niet verloren gaan. De eigenschappen zijn ideaal als isolatiemateriaal, maar ook als licht ophoogmateriaal voor de Grond-, Weg- en Waterbouw.

Stybenex informeert de markt inzake de goede eigenschappen van EPS in het licht van Circulaire Economie en Duurzaamheid. Stybenex is sinds 1972 actief betrokken bij projecten inzake inzameling en recycling. EPS is het enige isolatiemateriaal wat direct en zonder aanvullende processen via recycling weer kan worden ingezet in nieuwe EPS producten.
Stybenex is actief en initiërend in tal van overleggen en commissies waar EPS producten en toepassingen een rol (kunnen) spelen. Hiertoe worden contacten onderhouden met diverse onderzoeksbureaus en andere branches in de bouw op het gebied van energiebesparing, milieuprestaties, brandveiligheid en de circulaire economie.
Stybenex zet zich in voor een objectieve beoordeling inzake EPS producten in de toepassing op constructie en gebouwniveau. Conform het Bouwbesluit hanteert Stybenex In de toepassing de uitgangspunten bij een prestatie op integraal niveau en niet op basis van het kale materiaal.
Stybenex is lid van EUMEPS, de Europese koepel van EPS. Tevens is Stybenex lid van de Nederlandse Isolatie Industrie (NII) en van de Nederlandse Rubber- en Kunststof industrie (NRK).
Ook is Stybenex via de NII actief in de Nederlandse Vereniging van producenten in de Toeleverende industrie in de Bouw (NVTB) en actief in tal van nationale en internationale commissies inzake normalisatie (NEN, CEN) en certificatie (SGS Intron, KIWA, SGK IKOB, Insula).

www.stybenex.nl


Logo Stybenex

VVBA

De vereniging van brandveiligheidadviseurs VVBA is opgericht in 2002 met als doel een norm te stellen voor de eigen verantwoordelijkheid die brandveiligheidadviseurs moeten nemen. Immers, brandveiligheidadvisering draait niet alleen om de goedkeuring van toetsende instanties. Brandveiligheidsadviezen dienen te leiden tot daadwerkelijke veiligheid. Noem de VVBA dus maar het ‘brandveiligheidsgeweten’ van de adviesbureaus.


Voor standaard advieswerkzaamheden, zoals interpretatie brandveiligheidsregelgeving, dimensionering van Rook- en Warmte-Afvoer installaties (RWA volgens NEN 6093), brandoverslagberekeningen (WBO volgens NEN 6068), model beheersbaarheid van brand (grote brandcompartimenten) en sprinklerbeveiligingsconcept heeft de VVBA technische richtlijnen opgesteld. Dat verhoogt de eenduidigheid en kwaliteit van het advieswerk.

De vereniging biedt daarnaast een overlegplatform voor haar leden als het gaat om advisering buiten de standaard werkzaamheden en ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en fire safety engineering. Via dit overlegplatform kan ook invloed worden uitgeoefend op nieuwe ontwikkelingen; de VVBA is als branchevereniging in diverse commissies en werkgroepen vertegenwoordigd.
De VVBA maakt zich met name sterk voor een afstemming tussen brandveiligheidsregelgeving en Fire Safety Engineering. Deze afstemming is noodzakelijk om Fire Safety Engineering te kunnen toepassen in projectspecifieke (maatwerk)oplossingen. Dit leidt momenteel vaak tot knelpunten omdat de brandveiligheidsregelgeving onvoldoende handvatten biedt om maatkwerkoplossingen met Fire Safety Engineering te kunnen toetsen.
Ten slotte maakt de VVBA zich sterk voor informatie-uitwisseling naar toetsende en adviserende partijen op het gebied van brandveiligheid. De jaarlijks terugkerende VVBA lezingenmiddag is hiervan een voorbeeld. Maar er wordt ook ondersteuning gegeven aan de post-HBO opleidingen Fire Safety Engineering (Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica en Hogeschool Windesheim Zwolle), de HBO-opleiding Fire Safety Engineering BSc (Hanzehogeschool Groningen) en (gast)colleges in het bouwkunde onderwijs op diverse hogescholen en universiteiten.
Lees op de website wie de leden van de VVBA zijn.
Logo VVBA


Website

www.vvba.nl